Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 12 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.12.26Męcina Wielka3Justina PiernakCatholicfemaleNicolaus PiernakMaria Pisarczyk
21837.01.21Pstrążne21Maria KozakCatholicfemaleStephanus KozakAnastasia Prokopik
31837.02.02Pstrążne17Gregorius TchorykCatholicmaleGabriel TchorykEuphimia Leszkowicz
41837.02.06Pstrążne1Anna KołtkoCatholicfemaleBasilius KołtkoMaria Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00012.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.