Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1843)

Page 123 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11843.03.16Wapienne24Constantinus BorsukCatholicmaleJoannes BorsukMaria Chimczak
21843.03.18Wapienne25Stephanus ChimczakCatholicmalePaulus ChimczakAnna Fryncko
31843.04.28Wapienne3Georgius PyrzCatholicmaleDaniel PyrzAnna Waran
41843.05.25Wapienne34Anna PyrzCatholicfemalePetrus PyrzEva Roman
51843.06.10Wapienne53Anna PyrzCatholicfemaleAthanasius PyrzRosalia Prystasz
61843.06.15Wapienne45Rosalia FrynckoCatholicfemaleMichael FrynckoMaria Prokipczak
71843.07.01Wapienne29Anna WaranCatholicfemaleDemianus WaranMaria Lepak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00123.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.