Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1837)

Page 13 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11837.02.16Pstrążne24Lucas GuzyjCatholicmaleAlexius GuzyjMaria Szopa
21837.09.29Pstrążne20Anna SzopaCatholicfemaleStephanus SzopaMaria Kołtko
31837.10.28Pstrążne2Lucas ProkopikCatholicmaleSeman ProkopikAnna Tylawski
41837.01.07Rozdziele23Eva DziadokCatholicfemaleAndreas DziadokAnna Frincko
51837.01.08Rozdziele62Theodorus PrzybyłaCatholicmaleJoannes PrzybyłaAnastasia Tylawski
61837.01.20Rozdziele29Maria DraganCatholicfemaleBasilius DraganAnna Dragan
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00013.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.