Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1847)

Page 233 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11847.05.16Rozdziele62Petrus Przybyła2763Eva Cap26Joannes PrzybyłaEva WozniakPantelimonus CapAnna Przybyła
21847.10.17Rozdziele65Gregorius Bajus40Yes3Pelagia Pyrz22YesPetrus BajusEva PregnarTheodorus PyrzMaria Karczmarczyk
31847.10.17Rozdziele57Alexius Telep34Yes36Anna Kołtko27Theodorus TelepEva GrabaniaAthanasius KołtkoMaria Nyszczot
41847.11.07Rozdziele32Joannes Lizak2166Anna Juszczak21Maximilanus LizakMaria GrabaniaAthanasius JuszczakMaria Prystasz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00233.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.