Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1839)

Page 25 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11839.05.07Męcina Wielka76Simeon KarczmarczykCatholicmaleTheodorus KarczmarczykEva Zywan
21839.06.09Męcina Wielka54Maria BorsukCatholicfemaleBasilius BorsukRosalia Paryłowski
31839.07.02Męcina Wielka65Rosalia ZielemCatholicfemaleMichael ZielemMaria Zagorski
41839.07.10Męcina Wielka79Petrus MizikCatholicmaleJoannes MizikPraxedis Borsuk
51839.07.10Męcina Wielka79Anna MizikCatholicfemaleJoannes MizikPraxedis Borsuk
61839.07.18Męcina Wielka74Joannes KarczmarczykCatholicmaleStephanus KarczmarczykMaria Kret
71839.07.18Męcina Wielka10Maria FecCatholicfemaleBasilius FecMartha Juszczak
81839.08.01Męcina Wielka67Anna JuszczakCatholicfemaleStephanus JuszczakAhaphia Zagorski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00025.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.