Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1849)

Page 297 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11849.08.13Pstrążne28Matheus MuriankaCatholicmaleJosephus MuriankaMaria Kozak
21849.11.01Pstrążne11Anastasia DykiCatholicfemaleMathias DykiAnna Juszczak
31849.11.08Pstrążne18Anna ChimlakCatholicfemaleFranciscus ChimlakAnastasia Kopcza
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00297.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.