Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1851)

Page 358 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11851.04.16Wapienne19Theodorus FrinckoCatholicmaleJoannes FrinckoEva Holuta
21851.04.16Wapienne48Theodorus KołtkoCatholicmaleJosephus KołtkoAnna Mizik
31851.05.10Wapienne39Justina KrukCatholicfemaleSimeon KrukMaria Paryłowski
41851.05.17Wapienne36Athanasius KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoAnastasia Szkyrpan
51851.05.24Wapienne12Theodorus FrinckoCatholicmaleBasilius FrinckoMaria Chimczak
61851.06.18Wapienne44Joannes FrinckoCatholicmaleDaniel FrinckoEva Zywan
71851.06.25Wapienne29Pelagia WarianCatholicfemaleDamianus WarianMaria Lepak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00358.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.