Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1855–1856)

Page 377 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11855.11.21Wapienne12Thimotheus Kaczor53Yes12Maria Chymczak45YesAlexius KaczorAnna HaurylakJoannes ChymczakMaria Dudra
21856.01.27Wapienne72Stephanus Kaczor293Anna Warcholik16Joannes KaczorTecla TelawskiTheodorus WarcholikPelagia Pyrz
31856.02.03Wapienne26Nicolaus Szewczyk2718Pelagia Borsuk24Theodorus SzewczykAgatha KretPantelemonus BorsukMaria Warian
41856.02.10Wapienne45Joannes Frincko2528Anna Nyszczot17Michael FrinckoMaria ProkopczakNicolai NyszczotMaria Młynar
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00377.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.