Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1839–1840)

Page 40 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11839.11.09Pstrążne15Ferentius HnatykCatholicmaleIllegitimate? ?Anna Hnatyk
21839.12.01Pstrążne1Andreas KołtkoCatholicmaleBasilius KołtkoMaria Dragan
31839.12.25Pstrążne14Lucas KozakCatholicmaleDamianus KozakMaria Cucura
41840.02.17Pstrążne12Maria LepakCatholicfemaleTheodorus LepakCatharina Fec
51840.03.30Pstrążne23Lucas CucuraCatholicmaleElias CucuraTatianna Lepak
61840.03.31Pstrążne29Mathias KowalskiCatholicmaleJosephus KowalskiMaria Szpak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00040.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.