Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1855–1856)

Page 405 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11855.06.061855.06.08Rozdziele92Melania KiebakCatholicfemaleAndreas KiebakAntonina SembratowiczRecord out of sequence. Probably imported from a different parish register when the new priest took office.
21856.10.241856.10.25Rozdziele11Michael NowakCatholicmaleJosephus NowakRosalia Tylawski
31856.11.091856.11.09Rozdziele30Demetrius TylawskiCatholicmalePetrus TylawskiRosalia Cap
41856.11.281856.11.30Rozdziele41Joannes FrinckoCatholicmalePetrus FrinckoMaria Bajus
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00405.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.