Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1838–1840)

Page 41 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11840.04.181840.04.19Pstrążne23Anna CucuraCatholicfemaleJosephus CucuraMaria Hnatyk
21840.07.161840.07.18Pstrążne6Euphimia ProkopikCatholicfemaleSimeon ProkopikMaria Hnatyk
31840.08.051840.08.06Pstrążne25Joannes BodakCatholicmaleDamianus BodakEva Dyki
41840.11.131840.11.13Pstrążne26Anna HnatykCatholicfemaleTheodorus HnatykMaria Murianka
51838.02.021838.02.04Rozdziele6Maria BajusCatholicfemaleSimeon BajusAhaphia Dudra
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00041.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.