Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1850)

Page 415 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11850.02.04RozdzieleJosephus Nowak2411Rosalia Tylawski21YesMathias NowakMaria PalisiewiczBasilius TylawskiMaria Karczmarczyk
21850.02.04Rozdziele55Stephanus Barszcz2612Anna Karczmarczyk38YesPantelemonus BarszczPelagia TeleppBasilius KarczmarczykMaria Smakuła
31850.02.24Rozdziele59Stephanus Bajus208Rosalia Tylawski19Joannes BajusAnna TylawskiMathias TylawskiMaria Dragan
41850.02.17Rozdziele13Michael Gabowski3323Maria Dziadok24YesAndreas GabowskiAhaphia SudaAndreas DziadokAnna Frincko
51850.03.03Rozdziele2Joannes Onyszczak22Yes1Maria Pyrz22Joachimus OnyszczakEva TeleppPetrus PyrzAnna Grabania
61850.09.17Rozdziele71Basilius Kaczor2561Thecla Dziadok29YesAnna KaczorJoannes DziadokMaria Szczerba
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00415.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.