Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1852–1853)

Page 417 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11852.02.15Rozdziele9Michael Tylawski3618Anna Borsuk21Joannes TylawskiAnastasia DraganJoannes BorsukMaria Pyrz
21852.05.23Rozdziele88Joannes Dziadok1959Eva Bajus26Daniel DziadokAhaphia FrinckoJoannes BajusAnna Tylawski
31852.11.07Rozdziele18Josephus Borsuk2314Maria Karlak15Pantelimonus BorsukMaria WarianDaniel KarlakMaria Borsuk
41852.11.14Rozdziele28Theodorus Capp2327Rosalia Tindir26Joannes CappAnna HorbalHiacinthus TindirAnastasia Karlak
51853.02.22Rozdziele93Andreas Kiebak2993Antonina Sembratowicz22Lucas KiebakMaria SujczakiAntonius SembratowiczAnna Wisłocki
61853.02.28Rozdziele3Michael Ciepłyk2051Rosalia Bajus18Joannes CiepłykMaria DraganMathias BajusAnastasia Pawlak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00417.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.