Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1854–1856)

Page 418 of dataset 142_6925
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11854.03.05Rozdziele20Andreas Dragan1713Tatianna Bawolak15Joannes DraganAnna TylawskiPetrus BawolakMaria Habowski
21854.11.19Rozdziele10Nicolaus Kocur33Yes43Pelagia Dudra25Theodorus KocurMaria TelepDaniel DudraEva Borsuk
31855.11.05Rozdziele35Stephanus Fec2616Anastasia Kocur28YesAlexius FecEudokia WansaTheodorus KocurMaria Telepp
41855.11.20Rozdziele27Theodorus Cap26Yes61Anna Pregnar17Joannes CapAnna HorbalewiczLucas PregnarEudokia Dragan
51856.02.15Rozdziele52Alexius Juszczak2154Anna Bubniak14Petrus JuszczakMaria DudraJoannes BubniakEva Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00418.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.