Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1838)

Page 42 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11838.02.061838.02.07Rozdziele29Theodorus DraganCatholicmaleBasilius DraganAnna Tyndir
21838.02.051838.02.09Rozdziele43Rosalia DudraCatholicfemaleJoannes DudraAnna Tylawski
31838.02.241838.02.25Rozdziele59Cecilia FrinckoCatholicfemaleIllegitimate? ?Ahaphia Frincko
41838.02.261838.02.28Rozdziele11Theodorus TylawskiCatholicmaleBasilius TylawskiAnna Bajus
51838.04.011838.04.02Rozdziele16Zacharias KocurCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Kacur
61838.05.301838.05.31Rozdziele10Stephanus TylawskiCatholicmaleAndreas TylawskiAnna Frincko
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00042.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.