Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1857)

Page 435 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11857.02.03Pstrążne16Thimotheus HnatykCatholicmaleGeorgius HnatykRosalia Kołtko
21857.03.22Pstrążne21Maximilian KołtkoCatholicmalePetrus KołtkoAnna Kozak
31857.08.27Pstrążne12Anna LepakCatholicfemaleTheodorus LepakCatharina Fec
41857.11.07Pstrążne17Demetrius TchorikCatholicmaleDaniel TchorikRosalia Warcholik
51857.11.06Pstrążne9Stephanus StaszczakCatholicmaleJosephus StaszczakJuliana WolkowskiUnclear if the mother's surname is Wolkowski or Walewski. A record of this marriage has not been found.
61857.12.07Pstrążne1Mathias KołtkoCatholicmaleMichael KołtkoEuximia Kozak
71857.12.27Pstrążne28Julianna MuriankaCatholicfemaleJosephus MuriankaMaria Kozak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00435.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.