Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1858–1859)

Page 437 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11858.11.17Pstrążne7Rosalia LepakCatholicfemaleAndreas LepakAnna Staszczak
21858.12.09Pstrążne19Daniel StaszczakCatholicmaleJoannes StaszczakAnna Warcholik
31859.01.02Pstrążne9Anna StaszczakCatholicfemaleJosephus StaszczakJulianna WalewskiUnclear if the mother's surname is Wolkowski or Walewski. A record of this marriage has not been found.
41859.01.05Pstrążne18Julianna ChymczakCatholicfemaleFranciscus ChymczakAnastasia Kopcza
51859.01.16Pstrążne16Tacianna HnatykCatholicfemaleGeorgius HnatykRosalia Kołtko
61859.01.26Pstrążne32Eva CucuraCatholicfemaleElias CucuraTacianna Lepak
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00437.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.