Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1857)

Page 439 of dataset 142_6925
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11857.04.071857.04.09Rozdziele14Stephanus BorsukCatholicmaleJosephus BorsukMaria Karlak
21857.04.111857.04.14Rozdziele82Josephus DraganCatholicmaleSimeon DraganMaria Kaczor
31857.04.131857.04.20Rozdziele47Maria MyscowskiCatholicfemaleBasilius MyscowskiAnna Kłapacz
41857.05.231857.05.24Rozdziele85Rosalia BorsukCatholicfemalePetrus BorsukAnna Swiąkowski
51857.06.011857.06.07Rozdziele63Theodosia CapCatholicfemaleMichael CapMaria Tyndir
61857.06.031857.06.05Rozdziele66Julianna GrabaniaCatholicfemaleOnufrius GrabaniaMaria Tylawski
71857.06.031857.06.05Rozdziele42Petrus DudraCatholicmaleJoannes DudraJustina Tylawski
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00439.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.