Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1839–1840)

Page 46 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11839.12.08Rozdziele23Joannes DziadokCatholicmaleAndreas DziadokAnna Frincko
21839.12.16Rozdziele25Joannes GrabaniaCatholicmalePetrus GrabaniaMaria Lepak
31840.01.04Rozdziele40Maria PregnarCatholicfemaleTheodorus PregnarAnna Lizak
41840.01.04Rozdziele54Maria BubniakCatholicfemaleJoannes BubniakEva TylawskaFather note: illegitimate
51840.01.06Rozdziele51Rosalia PawlakCatholicfemaleJoannes PawlakMaria Dudra
61840.01.25Rozdziele5Maria TylawskiCatholicfemaleAthanasius TylawskiAnna ChomikExtended paternal lineage information. Paternal grandfather is Reverend Joannes Bazylewicz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00046.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.