Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1837-1859

Return to phlonx.com
 

Birth records (1840)

Page 49 of dataset 142_6925
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11840.05.21Rozdziele12Justina TylawskiCatholicfemaleDaniel TylawskiAnna Borsuk
21840.06.20Rozdziele43Petrus DudraCatholicmaleJoannes DudraAnna Tylawski
31840.06.29Rozdziele22Joannes FrinckoCatholicmaleTheodorus FrinckoEuphimia Nyszczot
41840.07.18Rozdziele49Josephus TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Chomik
51840.07.26Rozdziele44Basilius TeleppCatholicmaleAlexius TeleppEva Lizak
61840.08.04Rozdziele53Maria RusynCatholicfemaleSimeon RusynAnna Pregnar
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6925/56_142_0_0_6925_00049.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.