Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1821-1834

Return to phlonx.com
 

Birth records (1827–1828)

Page 11 of dataset 2069_3
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11827.04.181827.04.19Rozdziele67Maria FrynckoCatholicfemaleStephanus FrynckoAnna Dziadok
21827.05.231827.05.24Rozdziele31Rosalia HermannCatholicfemaleGeorgius HermannMaria Brzybylo
31827.06.051827.06.06Rozdziele59Maria DraganCatholicfemaleJosaphatus DraganAnastasia Fryncko
41827.07.011827.07.02Rozdziele56Rosalia BarszczCatholicfemaleDamianus BarszczAnastasia Kaczur
51827.08.301827.08.31Rozdziele56Maria BarszczCatholicfemaleIllegitimate? ?Regina Barszcz
61827.08.301827.08.31Rozdziele50Justina HawrylakCatholicfemaleJoannes HawrylakMaria Pregnar
71827.09.011827.09.03Rozdziele54Maximilian BubniakCatholicmaleIllegitimateAdalbertus BubniakTatianna BarszczSee Note 10 for a discussion of the illegitimacy of Adalbert's children.
81827.09.221827.09.23Rozdziele23Anastasia DziadykCatholicfemaleAndreas DziadykAnna Fryncko
91827.09.261827.09.27Rozdziele42Anastasia DudraCatholicfemaleAndreas DudraAnna Prokopczak
101827.10.021827.10.03Rozdziele26Joannes TindirCatholicmaleTheodorus TindirAnastasia Kocik
111827.10.031827.10.04Rozdziele10Justina TylawskiCatholicfemaleAndreas TylawskiMaria Kaczur
121827.10.131827.10.14Rozdziele2Joannes OnyszczakCatholicmaleJoachimus OnyszczakEva Telep
131827.11.191827.11.20Rozdziele16Anastasia KocurCatholicfemaleTheodorus KocurMaria Telep
141827.11.221827.11.23Rozdziele22Maria DziadkoCatholicfemaleDaniel DziadkoAhaphia Fryncko
151828.01.011828.01.03Rozdziele24Anastasia WancaCatholicfemaleJoannes WancaMaria Wozniak
161828.01.021828.01.03Rozdziele23Anastasia DziadokCatholicfemaleJoannes DziadokMaria Szopa
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/3/56_2069_0_0_3_0011.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.