Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1821-1834

Return to phlonx.com
 

Birth records (1827–1828)

Page 11 of dataset 2069_3
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11827.04.18Rozdziele67Maria FrynckoCatholicfemaleStephanus FrynckoAnna Dziadok
21827.05.23Rozdziele31Rosalia HermannCatholicfemaleGeorgius HermannMaria Brzybylo
31827.06.05Rozdziele59Maria DraganCatholicfemaleJosaphatus DraganAnastasia Fryncko
41827.07.01Rozdziele56Rosalia BarszczCatholicfemaleDamianus BarszczAnastasia Kaczur
51827.08.30Rozdziele56Maria BarszczCatholicfemaleIllegitimate? ?Regina Barszcz
61827.08.30Rozdziele50Justina HawrylakCatholicfemaleJoannes HawrylakMaria Pregnar
71827.09.01Rozdziele54Maximilian BubniakCatholicmaleIllegitimateAdalbertus BubniakTatianna BarszczSee Note 10 for a discussion of the illegitimacy of Adalbert's children.
81827.09.22Rozdziele23Anastasia DziadykCatholicfemaleAndreas DziadykAnna Fryncko
91827.09.26Rozdziele42Anastasia DudraCatholicfemaleAndreas DudraAnna Prokopczak
101827.10.02Rozdziele26Joannes TindirCatholicmaleTheodorus TindirAnastasia Kocik
111827.10.03Rozdziele10Justina TylawskiCatholicfemaleAndreas TylawskiMaria Kaczur
121827.10.13Rozdziele2Joannes OnyszczakCatholicmaleJoachimus OnyszczakEva Telep
131827.11.19Rozdziele16Anastasia KocurCatholicfemaleTheodorus KocurMaria Telep
141827.11.22Rozdziele22Maria DziadkoCatholicfemaleDaniel DziadkoAhaphia Fryncko
151828.01.01Rozdziele24Anastasia WancaCatholicfemaleJoannes WancaMaria Wozniak
161828.01.02Rozdziele23Anastasia DziadokCatholicfemaleJoannes DziadokMaria Szopa
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/3/56_2069_0_0_3_0011.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.