Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1821-1834

Return to phlonx.com
 

Birth records (1832–1833)

Page 18 of dataset 2069_3
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11832.11.17Rozdziele5Maria BorsukCatholicfemaleJoannes BorsukAnna Chomik
21832.11.26Rozdziele8Justina TylawskiCatholicfemaleAlexius TylawskiMaria Karlak
31832.11.29Rozdziele17Basilius DraganCatholicmaleMarcus DraganAnastasia Wozniak
41832.12.01Rozdziele26Maria TyndirCatholicfemaleTheodorus TyndirAnastasia Jakymyk
51832.12.19Rozdziele55Eva BarszczCatholicfemalePantaleon BarszczPelagia Telep
61833.01.22Rozdziele62Stephanus PrzybyloCatholicmaleJoannes PrzybyloAnastasia Tylawski
71833.01.22Rozdziele67Joannes FrinckoCatholicmaleStephanus FrinckoAnna Dziadok
81833.03.05Rozdziele31Anna HerrmannCatholicfemaleGeorgius HerrmannMaria Przybylo
91833.03.07Rozdziele39Cecilia WozniakCatholicfemaleIllegitimate? ?Tatianna Wozniak
101833.03.12Rozdziele11Joannes TylawskiCatholicmaleBasilius TylawskiAnna Bajus
111833.04.15Rozdziele56Josephus WidłakCatholicmaleMathias WidłakAnna BarszczSee Note 9 for a discussion of his father's identity.
121833.05.09Rozdziele6Anna DziadokCatholicfemaleThimotheus DziadokMaria Bajus
131833.06.02Rozdziele38Isidorus SywakCatholicmaleIllegitimate? ?Maria Siwak
141833.06.09Rozdziele6Theodosia BajusCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Bajus
151833.06.19Rozdziele14Rosalia KarlakCatholicfemaleDaniel KarlakMaria Borsuk
161833.06.28Rozdziele22Joannes DziadokCatholicmaleDaniel DziadokAhaphia Frincko
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/3/56_2069_0_0_3_0018.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.