Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, Births 1784-1821, Marriages 1784-1846, Deaths 1784-1835

Return to phlonx.com
 

Birth records (1818–1819)

Page 46 of dataset 2069_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11818.05.15Rozdziele54Petrus BubniakCatholicmaleIllegitimateAdalbertus BubniakTatianna BarszczSee Note 10 for a discussion of the illegitimacy of Adalbert's children.
21818.05.27Rozdziele20Niceta ŁancaCatholicmaleIllegitimate? ŁancaEudocia Łanca
31818.05.31Rozdziele16Anna KocurCatholicfemaleTheodorus KocurMarianna Telep
41818.06.11Rozdziele9Anna TelawskiCatholicfemaleJoannes TelawskiAnastasia Dragan
51818.07.25Rozdziele20Petrus DraganCatholicmalePetrus DraganMarianna Łanca
61818.11.09Rozdziele11Demetrius TelawskiCatholicmaleJoannes TelawskiMarianna Bazylewicz
71818.11.14Rozdziele40Anastasia PregnarCatholicfemaleBazilius PregnarRozalia Dudra
81818.12.18Rozdziele29Anna DraganCatholicfemaleJoannes DraganAnastasia Dudra
91819.01.16Rozdziele27Joannes TyndyrCatholicmaleJacobus TyndyrAnastasia Karlak
101819.01.21Rozdziele8Eudocia TelawskiCatholicfemaleMathias TelawskiMaria Dragan
111819.02.03Rozdziele63Marianna CapCatholicfemalePantelemon CapAnna Prybyło
121819.03.03Rozdziele26Eva AkymikCatholicfemaleStephanus AkymikEphimia Kopcza
131819.03.11Rozdziele47Stephanus MyscowskiCatholicmalePetrus MyscowskiMarianna Kaczur
141819.04.03Rozdziele45Eudocia HolutaCatholicfemaleGregorius HolutaMarianna Grabania
151819.06.18Rozdziele62Petrus PrybyłoCatholicmaleJoannes PrybyłoEudocia Wozniak
161819.06.23Rozdziele18Onuphrius BorsukCatholicmaleStephanus BorsukMarianna Chwała
171819.07.04Rozdziele7Paulus PregnarCatholicmaleJoannes PregnarAgaphia Telawski
Link to external page: http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/2069/0/0/5/56_2069_0_0_5_0046.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.