Anastasia Frincko

SNUM: 1027

Birth date: 1804.01.26

Birth place: Rozdziele

Birth house: 45

Death date: 1804.07.02

Death place: Rozdziele

Death house: 45

Death cause: Ordinaria

Death age: 7m


Also known as

Anastasia Frinckowa


Parents

Father: Alexius Frincko [4149] (1747 - 1814)

Mother: Anna Holuta [4150] (1777 - 1822)


Siblings

Basilius Frincko [558] (1797 - 1822)

Maria Frincko [590] (1799 - ?)

Stephanus Frincko [989] (1802 - 1847) (6 children)

Feuronea Frincko [1050] (1805 - ?)


Primary records 

Birth: 56_142_0_0_6924_00126.02

Death: 56_142_0_0_6924_00313.01


Anastasia Frincko [1027]
1804 - 1804 
Notes:

House affiliations:

YearHouseVillageRole
180445RozdzieleBorn