Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1804)

Page 126 of dataset 142_6924
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11804.01.22Rozdziele21Petrus KaczorCatholicmaleJoannes KaczorSophia Frincko
21804.01.26Rozdziele45Anastasia FrinckoCatholicfemaleAlexius FrinckoAnna Holuta
31804.02.05Rozdziele56Petrus BarszczCatholicmaleIllegitimate? ?Maria BarszczovaNB another illegitimate Barszcz
41804.02.06Rozdziele36Maximus DraganCatholicmaleAndreas DraganMaria Hoc
51804.04.05Rozdziele42Theodorus DudraCatholicmaleDemetrius DudraAnastasia Tylawski
61804.04.10Rozdziele14Anna KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakAhaphia Popowczak
71804.07.01Rozdziele6Maria PregnarCatholicfemaleJoannes PregnarMaria Tylawski
81804.09.07Rozdziele22Maria FrinckoCatholicfemaleJoannes FrinckoAnastasia Dudra
91804.09.20Rozdziele59Ahaphia FrinckoCatholicfemaleBasilius FrinckoAnna Borsuk
101804.11.09Rozdziele15Jacobus KocurCatholicmaleStephanus KocurAnna Czeczuga
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00126.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.