Anna Lepak or Kaczmarczyk

SNUM: 4223

Alias: Kaczmarczyk


Also known as

Anna Kaczmarczyk

Anna Lepak

Anna Kaczmaczyk


Parents

Father: Theodorus Lepak [4224]


Spouses

Gregorius Tyndiriak [4222]


Children

Maria Tyndyrak [17] (1786 - ?)

Basilius Tyndyrak [39] (1789 - ?)

Anastasia Tyndir [239] (1791 - ?)


Secondary records 

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00002.06

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00003.14

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00044.03


Anna Lepak or Kaczmarczyk [4223]
 

1 spouse 3 children


Notes: