Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1890)

Page 4 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11890.01.09RozdzieleDaniel CzerwonobrodaCatholicmaleMarcus CzerwonobrodaAngela Siwak
21890.02.14Rozdziele55Simeon KołtkoCatholicmaleTheodorus KołtkoJustina Bubniak
31890.02.23Rozdziele49Euphrosina TylawskiCatholicfemaleJosephus TylawskiRosalia Karlak
41890.04.16Rozdziele2Josephus OnyszczakCatholicmaleMichael OnyszczakJulianna Zelem
51890.04.19Rozdziele50Irina BajusCatholicfemaleBasilius BajusAnna Dudra
61890.04.23Rozdziele32Ahaphia LyzakCatholicfemaleTheodorus LyzakJustina Tylawski
71890.05.17Rozdziele67Irena PerzCatholicmaleAndreas PerzAhaphia Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/02313f4597df504ebf8a634f0e5639fc6c7a38d7bb80e882a127bc34593d12a4_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.