Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1890)

Page 5 of dataset 1149_10
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
141890.10.201890.10.26RozdzieleLucas TelepCatholicmaleJosaphat TelepMaria Backo
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/2f2099358de9e07bc404015a8ad23e0f88e8355313171df3f5a0c95c355006b2_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.