Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Birth records (1894)

Page 73 of dataset 1149_10
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11894.12.22Wapienne10Daniel PerzCatholicmaleTheodorus PerzEudocia Kruk
51894.01.01Pstrążne9Rachel StaszczakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Staszczak
61894.02.26Pstrążne3Andres KołtkoCatholicmaleJoannes KołtkoAnna Chymczak
71894.04.26Pstrążne5Georgius StaszczakCatholicmaleAndreas StaszczakAnna Kaszmarczyk
81894.06.06Pstrążne28Theodosia MuriankaCatholicfemaleLucas MuriankaEuphemia Paulik
91894.09.04Pstrążne32Andreas CucuraCatholicmaleLucas CucuraCatharina Perz
101894.10.16Pstrążne11Michael MartykaCatholicmaleHiacynthus MartykaAnastasia Kozak
111894.11.11Pstrążne27Michael StaszczakCatholicmaleSimeon StaszczakAnastasia Kołtko
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/9ad89a22fa8a65a340951ff253d94ad49596625e5fa801d0526eeaba8c4d0186_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.