Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1890-1897

Return to phlonx.com
 

Marriage records (1894)

Page 77 of dataset 1149_10
No.Marriage
Date
VillageHouseGroom
Name
Groom
Age
Is
Widower
Bride
House
Bride
Name
Bride
Age
Is
Widow
Groom's
Father
Groom's
Mother
Bride's
Father
Bride's
Mother
11894.11.24Rozdziele10Basilius Kocur45 7/1215Justina Kocur25 4/12Nicolaus KocurAnna TylawskiPetrus KocurAnna Warian
21894.11.03Wapienne16Onuphrius Kołodijczyk24 5/1262Anna Spen24 10/12Demetrius KołodijczykAnna KrukAndreas SpenJustina Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/9815e21215d9b60cac55be4a840e72e45391326f9c45b16d3d4b4b7725e333a8_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.