Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1898-1906

Return to phlonx.com
 

Birth records (1900)

Page 38 of dataset 1149_11
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11900.01.02Wapienne63Ignatius RomanCatholicmaleAthanasius RomanAnastasia Kołtko
21900.01.26Wapienne36Eva KołtkoCatholicfemaleThimotheus KołtkoJustina Frenczko
31900.01.26Wapienne4Maria BodakCatholicfemaleJoannes BodakEcatharina Hnatyk
41900.03.27Wapienne77Ksenia MilanCatholicfemalePaulus MilanMartha Frenczko
51900.03.30Wapienne25Theodora BorsukCatholicfemaleBasilius BorsukAnna Chymczak
61900.03.31Wapienne38Ksenia BorsukCatholicfemaleDionisius BorsukJuliania Perz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/0dc77693faaa6a883a9c2ed8991f14c3efb81438c43952c910b2389b0347b04b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.