Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1839-1878

Return to phlonx.com
 

Birth records (1866–1867)

Page 40 of dataset 1149_4
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11866.09.19Męcina Wielka66Julianna JuszczakCatholicfemaleJoannes JuszczakThecla Szyron
21866.09.22Męcina Wielka35Andreas FecCatholicmaleStephanus FecAnastasia Kocur
31866.10.13Męcina Wielka42Thecla ZielemCatholicfemaleThimotheus ZielemMaria Mizik
41866.10.12Męcina Wielka49Pelagia KijankaCatholicfemaleIgnatius KijankaRosalia Herman
51866.10.12Męcina Wielka66Euphrosia KaczmarczykCatholicfemaleGregorius KaczmarczykRosalia Zielem
61866.10.17Męcina Wielka17Parascevia SmakułaCatholicfemaleMacsim SmakułaAnna Fec
71866.11.07Męcina Wielka75Dimitrius ZielemCatholicmaleJoannes ZielemMaria Ciepły
81866.11.29Męcina Wielka32Gregorius KretCatholicmaleJosephus KretMaria Paryłowski
91866.11.29Męcina Wielka8Anna WallCatholicfemaleThomas WallJustina Herman
101867.01.07Męcina Wielka68Basilius ZielemCatholicmaleStephanus ZielemEuphimia Pysz
111867.01.10Męcina Wielka69Basilius ZagorskiCatholicmaleSimeon ZagorskiAnastasia Zywan
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ff84e5c0cf325bbdeeb9c21517e9f1fd828c869eaaa6b48ac451fb7803d2859b_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.