Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1839-1878

Return to phlonx.com
 

Birth records (1869)

Page 43 of dataset 1149_4
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11869.04.15Męcina Wielka15Josephus ZywanCatholicmaleAndreas ZywanMagdalena Wątroba
21869.05.02Męcina Wielka67Georgius JuszczakCatholicmaleJoannes JuszczakMaria Herman
31869.06.29Męcina Wielka13Justina KaczmarczykCatholicfemaleStephanus KaczmarczykRosalia Kaczmarczyk
41869.06.15Męcina Wielka57Justina KaczmarczykCatholicfemaleGregorius KaczmarczykRosalia Zielem
51869.08.04Męcina Wielka30Cristina JasiewiczCatholicfemaleMichael JasiewiczAnna Frinczko
61869.08.25Męcina Wielka75Juliana ZielemCatholicfemaleJoannes ZielemMaria Ciepły
71869.11.05Męcina Wielka29Michał MłynarCatholicmaleStephanus MłynarMaria Pyrz
81869.11.14Męcina Wielka21Joannes SmakułaCatholicmaleCelestin SmakułaRosalia Zagorki
91869.12.01Męcina Wielka53Gregorius BorykCatholicmaleStephanus BorykMaria Bubniak
101869.12.05Męcina Wielka42Anna ZielemCatholicfemaleThimotheus ZielemMaria Mizyk
111869.12.19Męcina Wielka80Joanna ChomykCatholicfemaleMichael ChomykRosalia Kaczmarczyk
121869.12.25Męcina Wielka81Anastasia PyrzCatholicfemaleDemianus PyrzMaria Pyrz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/02318a58ce712b3eae26644deb9588c213457d294708085b5f8a170f668ef5d9_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.