Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1857)

Page 50 of dataset 1149_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
61857.11.14Rozdziele60Josephatus TelepCatholicmalePetrus TelepThecla WidlakHis birth record is omitted from the copy) but appears in the original). See Note 2.
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/c62555612bbdd544222c24502f8849aef810be36b8406c50b890707e3aed44dc_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.