Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1834-1870

Return to phlonx.com
 

Birth records (1864)

Page 58 of dataset 1149_5
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11864.02.14Rozdziele98Simeon DudraCatholicmaleTheodorus DudraRosalia Myscowski
21864.02.17Rozdziele86Eva DraganCatholicfemaleTheodorus DraganAnastasia Wozniak
31864.03.22Rozdziele2Anna OnyszczakCatholicfemaleJoannes OnyszczakMaria Pyrz
41864.03.30Rozdziele11Justina NowakCatholicfemaleJosephus NowakRosalia Tylawski
51864.04.18Rozdziele32Irina LyzakCatholicfemaleJoannes LyzakAnna Juszczak
61864.05.01Rozdziele78Anastasia KaczorCatholicfemaleFecko KaczorMaria Tylawski
71864.06.01Rozdziele18Rosalia BorsukCatholicfemaleOnufrius BorsukPelagia Szpak
81864.07.08Rozdziele33Petrus GrabaniaCatholicmaleGregorius GrabaniaAnastasia Borsuk
91864.07.15Rozdziele44Petrus TelepCatholicmaleMichael TelepAnastasia Dudra
101864.08.16Rozdziele49Michael TelawskiCatholicmaleJosephus TelawskiRosalia Karlak
111864.09.19RozdzieleRosalia DraganCatholicfemaleBasilius DraganMaria Tylawski
121864.09.24Rozdziele61Tatiana KaczorCatholicfemaleBasilius KaczorThecla Dziadok
131864.10.08Rozdziele59Dionisius SłopenCatholicmaleJoannes SłopenRosalia Tylawski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/6305859d1f2265c43a334d97c1ccb969953e48146bc0f9005389546724769186_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.