Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1835-1902

Return to phlonx.com
 

Death records (1902)

Page 63 of dataset 1149_7
No.Death
Date
VillageHouseNameRelig.GenderAgeDeath
Cause
FatherMotherSpouseNotes
11902.02.18Rozdziele99Damianus GrabaniaCatholicmale6 4/12scarlatinaHerasimus GrabaniaAnna Grabania
21902.05.28Rozdziele85Helena BorsukCatholicfemale4 4/30mTussisPaulus BorsukParascevia Borsuk
31902.06.01Rozdziele69Adamius GabowskyCatholicmalesectionatus in utero...Theodorus GabowskyMaria Gabowski
41902.06.24Rozdziele86Euphimia DraganCatholicfemale5 19/30mscarlatinaGeorgius DraganAnastasia Dragan
51902.07.17Rozdziele41Nicethas FrenczkoCatholicmale10dNaturalisMichael FrenczkoJustina Frenczko
61902.07.31Rozdziele41Petrus FrenczkoCatholicmale78 6/12senectus
71902.08.15Rozdziele59Helena StepanCatholicfemale8 24/30mTussisDionisius StepanMaria Stepan
81902.12.19Rozdziele10Anna KocurCatholicfemale51 6/12haemorrhagia pulmonum
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/92840a68714105baf53bed72fd1aedfffea5119116ca87f316b91306a011ed7e_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.