Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1877)

Page 61 of dataset 1149_8
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
21877.05.121877.05.13Rozdziele54Michael BubniakCatholicmaleMichael BubniakMaria Bubniak
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/3e38e198149b7825094476ac2f03524af2c2f9e23d0d03b3b08235fb16172786_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.