Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1873-1879

Return to phlonx.com
 

Birth records (1877)

Page 61 of dataset 1149_8
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11877.05.08Rozdziele24Anastasia WancaCatholicfemaleMichael WancaAnna Raizor
21877.05.12Rozdziele54Michael BubniakCatholicmaleMichael BubniakMaria Bubniak
31877.05.31Rozdziele16Constantinus KocurCatholicmaleStephanus KocurMaria Dragan
41877.06.10Rozdziele50Justina BajusCatholicfemaleBasilius BajusAnna Dudra
51877.07.31Rozdziele66Anna GrabaniaCatholicfemaleJoannes GrabaniaMaria Lepak
61877.08.04Rozdziele91Elias KaczorCatholicmaleSimeon KaczorAnna Smakuła
71877.08.10Rozdziele22Joannes KaczorCatholicmalePetrus KaczorMaria Tylawski
81877.08.13Rozdziele43Joannes DudraCatholicmalePetrus DudraAnna Kołodyczyk
91877.10.20Rozdziele60Justina FrynczkoCatholicfemaleTheodorus FrynczkoAnastasia Wanca
101877.11.21Rozdziele18Anna BorsukCatholicfemaleGregorius BorsukTheodosia Cap
111877.11.22Rozdziele104Matrona SiwakCatholicfemaleIllegitimate? ?Maria Siwak
121877.11.29Rozdziele63Matheus CapCatholicmaleOnesimus CapAnastasia Pelak
131877.12.01Rozdziele104Michael SiwakCatholicmaleSimeon SiwakHelena Michałowicz
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/3e38e198149b7825094476ac2f03524af2c2f9e23d0d03b3b08235fb16172786_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.