Marianna Bieniek

SNUM: 4075

Birth place: Lipinki, Mało Polsko, Galicia and Lodomeria

Death date: 1920 (approx.)


Also known as

Maria Benko

Maria Telep

Maria Bubniak

Maria Backo


Parents

Father: Antonius Bieniek [4273] (1821 - ?)

Mother: Maria Cionek [4274] (1821 - ?)


Spouses

Michael Bubniak [3696] (1851 - 1876) Marriage: 1874.02.08

Josaphat Telep [7715] (1857 - 1931) Marriage: 1882.02.12


Children

Josephus Bubniak [8230] (1875 - 1947)

Michael Bubniak [8327] (1877 - 1918)

Demetrius Telep [7722] (1882 - 1978)

Anna Telep [7897] (1885 - 1892)

Pantelemon Telep [7716] (1887 - 1888)

Lucas Telep [10452] (1890 - 1890)


Primary records 

Marriage: 60_1149_0_-_9_23_37656438.06


Secondary records 

Newborn's mother: 60_1149_0_-_9_66_37656485.06

Spouse of deceased: 60_1149_0_-_7_44_37656277.04

Spouse of deceased: 60_1149_0_-_8_47_37656351.04

Newborn's mother: 60_1149_0_-_8_37_37656340.02

Newborn's mother: 60_1149_0_-_8_61_37656367.02

Newborn's mother: 60_1149_0_-_10_5_37655453.14

Mother of deceased: 60_1149_0_-_7_51_37656285.03

Mother of deceased: 60_1149_0_-_9_87_37656508.03

Newborn's mother: 60_1149_0_-_9_23_37656438.01


Marianna Bieniek [4075]
1852 - 1920 

2 spouses 6 children

Notes:

Ranks, occupations, titles:
YearConditionLink to record
1876agricola60_1149_0_-_7_44_37656277.04
1888agricola60_1149_0_-_9_87_37656508.03