Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1885)

Page 66 of dataset 1149_9
No.BirthBaptismVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherGodparentsNotes
11885.01.021885.01.04Rozdziele76Josephus TylawskiCatholicmaleDaniel TylawskiMaria Telep
21885.01.161885.01.18Rozdziele28Gregorius PyrzCatholicmaleBasilius PyrzMaria Tyndir
31885.01.191885.01.22Rozdziele64Tatianna DudraCatholicfemaleJoannes DudraRosalia Dudra
41885.01.201885.01.23Rozdziele19Gregorius KocurCatholicmaleJoannes KocurAnna Nowak
51885.02.171885.02.19Rozdziele51Simeon TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiJustina Bajus
61885.02.231885.02.26Rozdziele61Anna TelepCatholicfemaleJosaphat TelepMaria Benko
71885.04.121885.04.14Rozdziele50Pelagia BajusCatholicfemaleBasilius BajusAnna Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/6fabaa8ce8822cae482d5112fbfd02bec69daf31e0ec2dec98e41735ad4b77d7_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.