Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1885)

Page 66 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11885.01.02Rozdziele76Josephus TylawskiCatholicmaleDaniel TylawskiMaria Telep
21885.01.16Rozdziele28Gregorius PyrzCatholicmaleBasilius PyrzMaria Tyndir
31885.01.19Rozdziele64Tatianna DudraCatholicfemaleJoannes DudraRosalia Dudra
41885.01.20Rozdziele19Gregorius KocurCatholicmaleJoannes KocurAnna Nowak
51885.02.17Rozdziele51Simeon TylawskiCatholicmaleStephanus TylawskiJustina Bajus
61885.02.23Rozdziele61Anna TelepCatholicfemaleJosaphat TelepMaria Benko
71885.04.12Rozdziele50Pelagia BajusCatholicfemaleBasilius BajusAnna Dudra
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/6fabaa8ce8822cae482d5112fbfd02bec69daf31e0ec2dec98e41735ad4b77d7_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.