Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1888)

Page 78 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11888.01.10Męcina Wielka42Stephanus ?CatholicmaleMichael ZelemRosalia Kret
21888.01.25Męcina Wielka7Joannes ?CatholicmaleMichael KaczmarczykRosalia Kret
31888.01.28Męcina Wielka5Euphrosina ?CatholicfemaleJoannes HermanAnna Sakyryoan?
41888.02.12Męcina WielkaXenia ?CatholicfemaleIllegitimate? ?Barbara Murianka
51888.02.11Męcina Wielka58Anna ?CatholicfemaleJoannes SmakułaThecla Kret
61888.02.28Męcina Wielka79Theodorus ?CatholicmaleStephanus ZełemThecla Zagorski
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/0d95083818e5a1a9c5ebfde1fd61ba47ffa3d0c65b4adadf26dd86a6147bcd49_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.