Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1888)

Page 80 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11888.08.16Męcina Wielka81Anna ?CatholicfemaleDamian PyrzMaria Pyrz
21888.09.16Męcina Wielka17Teodora ?CatholicfemaleStephanus SmakułaAnna Dragan
31888.09.17Męcina Wielka59Maria ?CatholicfemaleAthanasius KaczmarczykJustina Kaczmarczyk
41888.10.03Męcina Wielka75Gregorius ?CatholicfemaleJoannes ZełemMaria CiepłykMarked female on the birth record, probably in error. Also, paternal grandmother is named *Mathias* Zagorski. Not sure what this is an error for. Maria?
51888.11.07Męcina Wielka75Parascevia ?CatholicfemaleAndreas ZełemAnna Smakuła
61888.11.16Męcina Wielka3Anastasia ?CatholicfemaleAthanasius JuszczakMaria Kret
71888.11.21Męcina Wielka26Stephanida ?CatholicfemaleMichael SzewczykEva Borsuk
81888.12.11Męcina Wielka80Andreas ?CatholicmalePetrus GrabaniaThecla Chomik
91888.12.19Męcina Wielka94Berbara ?CatholicfemaleIllegitimate? ?Justina Warcholyk
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/a810979435ffedd430e5d927cc43d0fe1b0ead2b123f50c90c0c1d505838ea36_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.