Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1881-1889

Return to phlonx.com
 

Birth records (1888)

Page 85 of dataset 1149_9
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11888.05.06Rozdziele91Theodorus KaczorCatholicmaleSimeon KaczorAnna Smakuła
21888.05.13Rozdziele65Georgius CapCatholicmaleBasilius CapRosalia Borsuk
31888.06.25Rozdziele39Petrus MłynarczykCatholicmaleGregorius MłynarczykRosalia Bubniak
41888.07.10Rozdziele41Andreas FrynczkoCatholicmaleJoannes FrynczkoAnna Borsuk
51888.07.10Rozdziele63Maria CapCatholicfemaleOnesimus CapAnastasia Pelak
61888.07.29Rozdziele33Parascevia GrabaniaCatholicfemaleStephanus GrabaniaAnna Chomik
71888.08.12Rozdziele16Michael CocurCatholicmaleStephanus CocurThecla Dudra
81888.08.14Rozdziele11Stephanus NowakCatholicmaleMichael NowakIrina Kaczor
91888.08.29Rozdziele111Andreas WancaCatholicmaleJoannes WancaTatianna Kaczor
Link to external page: https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/a89c3ba85678ab33045314875f310cf227a62d35dde6bf3a4da37eba642c8f57_max

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.