Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1802)

Page 123 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11802.06.12Rozdziele50Joannes HawrylakCatholicmaleAlexius HawrylakAnna Dudra
21802.06.27Rozdziele20Jacobus DziadokCatholicmaleTheodorus DziadokAnastasia Kryszczak
31802.07.07Rozdziele14Anna KarlakCatholicfemaleJoannes KarlakAhaphia Popowczak
41802.08.14Rozdziele55Macarius BarszczCatholicmalePhilippus BarszczAnna Cap
51802.08.25Rozdziele30Eva CapCatholicfemaleJoannes CapEva Sembrat
61802.08.26Rozdziele42Matheus DudraCatholicmaleDemetrius DudraAnastasia Tylawski
71802.11.01Rozdziele25Maria GrabaniaCatholicfemaleBasilius GrabaniaMaria Juszczak
81802.11.03Rozdziele28Anna TyndyrCatholicfemaleBasilius TyndyrMaria Pyrzyk
91802.11.10Rozdziele11Michael TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMarianna Bazylewicz
101802.12.29Rozdziele12Eva DraganCatholicfemaleSimeon DraganMaria Chomkowicz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00123.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.