Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1803–1804)

Page 125 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11803.08.30Rozdziele46Matheus GrabaniaCatholicmaleMatheus GrabaniaAnna Pyrz
21803.09.10Rozdziele10Maria KaczurCatholicfemaleAlexius KaczurAhaphia Hawrylak
31803.09.18Rozdziele39Maria WozniakCatholicfemaleLaurentius WozniakAnastasia Frincko
41803.10.18Rozdziele44Jacobus TeleppCatholicmaleJoannes TeleppMaria Tylawski
51803.10.18Rozdziele43Petrus DudraCatholicmalePetrus DudraMaria Telepp
61803.11.20Rozdziele15Stephanus KaczurCatholicmaleTheodorus KaczurMaria CpenError: Mother's father and mother's mother columns are swtiched.
71803.12.25Rozdziele59Anna TylawskiCatholicfemaleJoannes TylawskiMaria Dragan
81803.12.26Rozdziele52Daniel PaulakCatholicmaleIllegitimate? ?Anna Paulak
91803.12.27Rozdziele11Daniel TylawskiCatholicmaleJoannes TylawskiMaria Bazylewicz
101804.01.21Rozdziele2Joannes OnyszczakCatholicmaleJoannes OnyszczakAnna Pyrz
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00125.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.