Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1813–1814)

Page 139 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11813.01.13Męcina Wielka57Marianna BorykCatholicfemaleNikita BorykMaria Łanca
21813.02.27Męcina WielkaAnna SywakCatholicfemaleGregorius SywakMarianna Janius
31813.03.07Męcina Wielka39Anna RusyniakCatholicfemaleJoannes RusyniakAnastasia Kaczmaczyk
41813.04.28Męcina Wielka16Michael SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaMaria Lepak
51813.04.30Męcina Wielka48Jacobus HermanCatholicmaleIllegitimate? ?Marianna Herman
61813.05.08Męcina Wielka55Stephanus BorykCatholicmaleMaximus BorykAnna Zywa
71813.08.01Męcina Wielka5Basilius HermanCatholicmaleAndreas HermanMaria Dyky
81813.08.15Męcina Wielka54Anna ParyłowskiCatholicfemaleAthanasius ParyłowskiAnastasia Zywa
91814.01.09Męcina Wielka31Basilius KretCatholicmaleJoannes KretAgaphia Fec
101814.01.09Męcina Wielka34Magdalena TurekCatholicfemaleStanislaus TurekAnastasia Zywa
111814.04.06Męcina Wielka57Basilius BorykCatholicmaleNikita BorykMarianna Łanca
121814.04.07Męcina Wielka37Basilius JuszczakCatholicmalePetrus JuszczakAnna Cuipka
131814.04.24Męcina Wielka29Marianna MlinarCatholicfemaleThomas MlinarMaria Murianka
141814.05.22Męcina Wielka11Stephanus KaczmaczykCatholicmaleTheodorus KaczmaczykMaria Juszczak
151814.07.03Męcina Wielka28Joannes ZagorskiCatholicmaleJoannes ZagorskiAnna Grabania
161814.08.14Męcina Wielka13Rosalia KaczmaczykCatholicfemaleJoannes KaczmaczykAnna Papay
171814.08.26Męcina Wielka36Rosalia JuszczakCatholicfemaleJoannes JuszczakEva Pyz
181814.09.27Męcina Wielka12Anna SmakułaCatholicfemaleGregorius SmakułaAnastasia Szkirpan
191814.10.09Męcina Wielka21Michael SmakułaCatholicmaleJoannes SmakułaAgaphia Pirick
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00139.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.