Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1818–1819)

Page 143 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11818.12.12Męcina Wielka7Athanasius KaczmaczykCatholicmaleStephanus KaczmaczykAnna Murianka
21818.12.12Męcina Wielka72Anna FecCatholicfemaleJoannes FecEuphimia Kaczmaczyk
31819.01.01Męcina WielkaMichael SywakCatholicmaleJoannes SywakMaria Mihaly
41819.01.25Męcina Wielka77Anna ZywaCatholicfemaleBasilius ZywaMarianna Borsuk
51819.02.01Męcina Wielka32Gregorius KretCatholicmaleIgnatius KretMarianna Zelem
61819.03.20Męcina Wielka68Eudocia ZelemCatholicfemaleJoannes ZelemMarianna Kaczmaczyk
71819.04.13Męcina Wielka5Eudocia HermanCatholicfemaleAndreas HermanMarianna Dyky
81819.05.09Męcina Wielka34Timotheus TurekCatholicmaleStanislaus TurekMarianna Zywan
91819.05.23Męcina Wielka6Irina FecCatholicfemalePetrus FecMarianna KołodzieyczykNB long note
101819.06.03Męcina Wielka29Rosalia MłinarCatholicfemaleThomas MłinarMarianna Murianka
111819.06.12Męcina Wielka47Thecla ChomikCatholicfemaleGeorgius ChomikMarianna Turok
121819.06.20Męcina Wielka59Petrus KaczmaczykCatholicmaleAthanasius KaczmaczykAnastasia Zywa
131819.07.03Męcina Wielka6Anna MuriankaCatholicfemaleSimeon MuriankaMarianna Frincko
141819.08.11Męcina Wielka55Elias BorykCatholicmaleMaximilianus BorykMarianna KaczmaczykSame father, different mother. See [1252].
151819.08.28Męcina Wielka55Tatianna BorykCatholicfemaleMaximilianus BorykAnna ZywaSame father, different mother. See [1253].
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00143.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.