Metrical Records for the Greek Catholic Parish of Męcina Wielka, 1784-1836

Return to phlonx.com
 

Birth records (1811–1830)

Page 175 of dataset 142_6924
No.BirthVillageHouseNameRelig.GenderLeg.FatherMotherNotes
11830.12.24Wapienne3Nicolaus ?CatholicmaleIllegitimateBasilius ?Maria Sywak
21811.04.10Pstrążne11Gregorius DykiCatholicmaleIgnatius DykiAnna Kycey
31811.06.08Pstrążne26Theodorus HnatykCatholicmaleJoannes HnatykAnastasia Kozak
41811.06.15Pstrążne4Eva KopczaCatholicfemaleJoannes KopczaAnna Szopa
51811.06.15Pstrążne12Marianna LepakCatholicfemaleMichael LepakMarianna Kozak
61811.09.21Pstrążne16Joannes HnatikCatholicmaleMichael HnatikAnastasia Kozak
71811.10.04Pstrążne25Michael BodakCatholicmalePetrus BodakAnastasia Tilawski
81811.11.17Pstrążne23Eva CucuraCatholicfemaleStephanus CucuraMaria Hałuszczak
91812.01.11Pstrążne22Marianna SzpakCatholicfemaleBasilius SzpakMaria Szopa
101812.01.19Pstrążne27Joannes KontkoCatholicmaleGregorius KontkoAnna Kozak
111812.03.04Pstrążne13Marianna KozakCatholicfemaleMathias KozakAnna Lizak
121812.09.06Pstrążne15Joannes HnatikCatholicmaleJacobus HnatikAnna Murianka
131812.12.20Pstrążne1Nicolaus KontkoCatholicmaleHiorhius KontkoAnna Herman
141813.01.09Pstrążne11Anastasia DykyCatholicfemaleIgnatius DykyAnna Kycey
Link to external page: https://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/56/142/0/0/6924/56_142_0_0_6924_00175.jpg

Creative Commons License | Licencja Creative Commons

The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.