Anna Kicej

SNUM: 4199


Also known as

Anna Kycey


Parents

Father: Joannes Kicej [4200]


Spouses

Ignatius Dyki [4198] (1780 - 1847)


Children

Rosalia Dyki [963] (1808 - ?)

Gregorius Dyki [1730] (1811 - 1812)

Anastasia Dyky [1742] (1813 - ?)

Eva Dyki [1758] (1815 - 1848) (1 child)

Xenia Dyki [1780] (1818 - ?)

Mathias Dyki [1814] (1821 - ?)

Martha Dyky [1843] (1825 - ?)

Marianna Dyki [1875] (1828 - ?) (3 children)

Joannes Dyki [2375] (1833 - ?)


Secondary records 

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00119.09

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00175.02

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00175.14

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00176.16

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00178.06

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00180.05

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00182.01

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00183.16

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00352.03

Newborn's maternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00136.04

Bride's mother: 56_142_0_0_6925_00178.03

Newborn's maternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00138.03

Mother of deceased: 56_142_0_0_6925_00312.04

Newborn's maternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00296.04

Newborn's maternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00436.02


Anna Kicej [4199]
 

1 spouse 9 children


Notes:

Ranks, occupations, titles:
YearConditionLink to record
1825incola56_142_0_0_6924_00182.01
1828incola56_142_0_0_6924_00183.16
1833incola56_142_0_0_6924_00352.03